Despre noi

Liceul Tehnologic

Stefan cel Mare si Sfant Vorona

Click pentru PREZENTARE

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

este principalul furnizor pe piaţa muncii calificate pentru nivelele 1, 2 şi 3 de calificare în: profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii; profilul/domeniul: resurse naturale/agricultură, servicii/turism şi alimentaţie, tehnic/mecanică, tehnic/textile pielărie pentru unităţile economice din zona ocupaţională 9 a judeţului Botoşani. Viziunea şcolii rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că unitatea noastră şcolară îşi propune să-şi consolideze statutul de centru de formare profesională iniţială în domeniile menţionate.

Scurt istoric
1976-1977 a fost primul an școlar pentru unitatea noastră de învățământ; se numea Școala Generală Nr. 3 Vorona; cuprindea elevi în clasele I-VIII și treapta I (cu profil real și specializarea mecanică) și avea statut de școală coordonatoare pentru celelalte unități școlare din comună; în 1990 a primit statut de Liceu Teoretic, în 1991 a devenit Grup Școlar Industrial iar, din 2003 s-a numit Grupul Școlar „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona; în 2012 a primit un nume nou, respectiv Liceul Tenologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona; între 2007-2009 și 2014-2017), în completarea liceului a fost construit Campusul Școlar cu: școală nouă, ateliere, cantină, cămin pentru elevi, sală și teren de sport, garsoniere pentru profesori.
Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

are în componenţa campusului şcolar: - Clădire cu 10 săli de clasă şi laboratoare de specialitate. - Ateliere pentru instruire practică. - Cantină. - Garsoniere pentru cazare profesori.. - Cămin pentru cazare elevi cu capacitatea de 100 de locuri. - O sală de sport şi două terenuri cu gazon sintetic in aer liber.

Prioritatea şcolii

este îmbinarea eficientă a programelor de dezvoltare personală (consiliere în carieră) şi formare profesională în scopul creșterii gradului de adaptabilitate a tinerilor la structura şi dinamica pieţei muncii din comuna Vorona, din România și Europa.

Şcoala noastră

îşi propune creșterea şanselor absolvenților de a ocupa un loc de muncă şi prin schimbarea mentalității elevilor cu privire la mobilitatea profesională și mobilitatea ofertei de pe piața muncii.

Elevii vor reuşi la sfârşitul şcolii

Să utilizeze competențele IT pentru a dobândi informaţii referitoare la ofertele de pe piața forței de muncă, precum și la cerințele diverșilor angajatori.

 

Inscrie-te la newsletter


Inscrie-te la newsletter si iti dam de stire cand trebuie sa te inscrii la scoala noastra, ce conditii trebuie sa indeplinesti, cate locuri avem disponibile si multe alte detalii interesante si folositoare


0231 588 656